การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) จำนวน 2 อัตรา ดังนี้