ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
ไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร.pdf ขนาด 137.32 KB
ดาวน์โหลด
2
ไฟล์: หน้าปก-คำนำ-สารบัญ.pdf ขนาด 91.92 KB
ดาวน์โหลด
3
ไฟล์: แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้-ประจำปีงบประมาณ-2566.pdf ขนาด 362.08 KB
ดาวน์โหลด
4
ไฟล์: แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี.pdf ขนาด 511.25 KB
ดาวน์โหลด