ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

277214498_1678027262535827_5649666827835084555_n

วันที่  28 มีนาคม 2565   นายทินกรพันธโคตร  นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร  พร้อมคณะ  ประกอบด้วย  นางมารศรี  คันธา รองนายกเทศมนตรี    นายคำหล้า  สีหะบุตร  ปลัดเทศบาล   และนายศรายุทธิ์   อิทธิภักดิ์  รองประธานสภาเทศบาล    นายศิริศักดิ์   เสาะสมบูรณ์  สมาชิกสภา     นายจีรวัฒน์   ดิษฐ์เจริญ  สมาชิกสภา  นายพชร   โยคะสิงห์  สมาชิกสภา   และนายชัยวุฒิ   เอี่ยมรัศมีกุล  สมาชิกสภา   ได้ลงพื้นที่มอบวัสดุ  อุปกรณ์ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน  เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายภายในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร

อัลบั้มภาพ