การดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2565  เวลา  10.00 น.  ในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลพนมไพร  โดยในการประชุมวาระที่   3  ได้นำเอาประเด็นที่ได้ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  เพื่อมุ่งเน้นให้ทั้งผู้บริหาร และบุคลากร ของเทศบาลตำบลพนมไพร ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ  2566

ในการนี้ นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพรระบุว่า การประชุมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลพนมไพร   ปลอดความเสี่ยงการทุจริต  และมีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นและให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

333417985_143449508654307_4301505833172348731_n

อัลบั้มภาพ