การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลพนมไพร

เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565  เวลา  10.00 น.  ในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลพนมไพร  โดยในการประชุมวาระที่   3  ได้นำเอาประเด็นการจัดทำมาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล  จำนวน 6 ประเด็น ดังนี้ (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

(2)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

(4)การปรับปรุง/ทบทวนดครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ

(6)กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัยกับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการนี้ นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพรระบุว่า การประชุมในครั้งนี้หวังเป้นอย่างยิ่งว่าจะเป้นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทสบาลตำบลพนมไพร ลดความเสี่ยงการทุจริต/และพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA  และมีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นและให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

s__5709846

อัลบั้มภาพ

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

955
วันนี้
955
เดือนนี้
201,442
ปีนี้

สายตรงผู้บริหาร

side-banner

ข่าวสารล่าสุด