ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

283
วันนี้
18,539
เดือนนี้
63,331
ปีนี้

สายตรงผู้บริหาร

side-banner

ข่าวสารล่าสุด