ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

843
วันนี้
5,728
เดือนนี้
85,902
ปีนี้

สายตรงผู้บริหาร

side-banner

ข่าวสารล่าสุด