คุณกิตดาพร อี พิพิมพ์ภา เหลนพระดำรงฤทธิไกร เจ้าเมืองคนแรกอำเภอพนมไพร บริจาค 10,000 บาท ร่วมสนับสนุนการจัดงานบุญบั้งไฟพนมไพร 2565

%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f