ประชาสัมพันธ์แจ้งการงดจ่ายน้ำประปา ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 15.30 น. โดยประมาณ เพื่อที่จะดำเนินการล้างทำความสะอาดถังกรองน้ำ ถังตะกอน พร้อมเปลี่ยนประตูน้ำก้านยกที่ชำรุด

362555