แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ita-2023

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพนมไพร ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร
หรือผู้ที่มาติดต่องานในเทศบาลตำบลพนมไพร เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

106
วันนี้
18,362
เดือนนี้
63,154
ปีนี้

สายตรงผู้บริหาร

side-banner

ข่าวสารล่าสุด