ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

เทศบาลตำบลพนมไพร     ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตาม   “นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ก่อนปฏิบัติหน้าที่ และหลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)”   เพื่อให้การเสริมสร้าง การกำกับหน่วยงาน แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3