เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งแจ้ง

%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%b2

เทศบาลตำบลพนมไพร เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งแจ้ง จึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามเผาขยะมูลฝอยในเขตชุมชน เผาหญ้าริมทาง รวมทั้งขอให้ประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนผ่านพื้นที่เกิดไฟป่า หรือบริเวณที่มีการเผาวัชพืชข้างทาง ซึ่งอาจทำให้ทัศนวิสัยระยะการมองเห็นสั้นลง อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากพบเห็นการเผาขยะมูลฝอยในเขตชุมชน เผาหญ้าบริเวณริมทาง หรือเห็นการเกิดไฟป่าในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร ขอให้แจ้งได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพนมไพร หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 199 และหมายเลขโทรศัพท์ 043-591221