ประชาสัมพันธ์บริการวัคซีนโควิด-19

271582589_2006134349560157_6721971632355775299_n-2
ประชาสัมพันธ์บริการวัคซีนโควิด-19
หน่วยบริการ รพ.พนมไพร
วันที่ 11 -14 มกราคม 2565
ขอเชิญรับบริการวัคซีน แบบ Walk in
เข็ม 1 ,2, 3 และ 4 ได้ทุกวันเพื่อรับมือ”โอมิครอน”
ยื่นบัตร รับบริการได้เลย
เวลา 08.30 – 15.30 น.
ณ อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์
—————–
ข้อมูล : ภาสกร รัตนเดชสกุล
ภาพ : ณัฐฉริยา ต่อสกุล
ข่าว : นีรนุช เสียงเลิศ
ป้ายกำกับ :