งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร วันที่ 2 – 4 มิ.ย.2566 ความภาคภูมิใจของชาวอำเภอพนมไพร ที่แสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธา ความรักสามัคคีของคนอำเภอพนมไพร

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร เข้าพบนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหารือเรื่องการเพิ่มขนาดบั้งไฟจุดของอำเภอพนมไพร ในงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร ที่จะมีขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือนเจ็ดของทุกปี ซึ่งเป็นการปฏิบัติสืบมาตั้งแต่สมัยเมืองแสนล้านช้าง เป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ ความศรัทธาของประชาชน เอกลักษณ์ของประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพรที่แตกต่างจากท้องถิ่นอื่นจำนวน 2 เรื่อง คือ
1)กำหนดจัดงานไว้แน่นอน คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปี ซึ่งเป็นการกำหนดมาตั้งแต่สมัยโบราณไม่มีใครอธิบายและให้คำตอบได้เพราะเป็นการถือปฏิบัติมาทุกปี
2)ความเชื่อ ความศรัทธา ความเคารพที่มีต่อเจ้าพ่อพระมหาธาตุหรือเจ้าพ่อจุมคำ เหตุเนื่องจากชาวอำเภอพนมไพรมีความเชื่อความศรัทธาอย่างเหนียวแน่นว่าเจ้าพ่อพระมหาธาตุมีอำนาจป้องกันวาตภัย อุทกภัย และสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อน หรืออยากได้ อยากรวย อยากหายป่วย อยากเป็นนักการเมืองฯลฯ โดยการผ่านพิธีกรรมบนบาน และเมื่อประสบผลสำเร็จจากการบนบานสิ่งที่ขอ ผู้บนจะจุดบั้งไฟถวายพระมหาธาตุ ซึ่งจะเห็นได้จากสถิติผู้มาขอจุดบั้งไฟถวายในงานประเพณีจะมีเพิ่มขึ้นทุกปี(ข้อมูลสถิติการจุดบั้งไฟจากกองการศึกษาเทศบาลตำบลพนมไพร) ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอพนมไพร และเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธาต่อพระมหาธาตุ และแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ของคนอำเภอพนมไพร ที่พร้อมใจกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟให้ออกมายิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี (เอกสารอ้างอิง :พิทักษ์ชัย จันทบาล(2549) ประเพณีบุญบั้งไฟในมิติทางรัฐศาสตร์ ศึกษาเฉพาะกรณีของอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด,คู่มือประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด)

อัลบั้มภาพ

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

99
วันนี้
3,735
เดือนนี้
132,492
ปีนี้

สายตรงผู้บริหาร

side-banner

ข่าวสารล่าสุด