โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2566

อำเภอพนมไพร ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอปพร. อาสาสมัครจิตอาสาพระราชทาน ฯลฯ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 รวม 7 วัน โดยมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณสี่แยกพระเศวตสุวรรณภาพรรณ หมู่ที่ 3 โดยมีนายสุเทพ พิมพ์พิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

139
วันนี้
3,775
เดือนนี้
132,532
ปีนี้

สายตรงผู้บริหาร

side-banner

ข่าวสารล่าสุด