บันทึกรายงานการประชุมสภาประจำปี พ.ศ.2566

บันทึกรายงานการประชุมสภาประจำปี พ.ศ.2566

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่1 พ.ศ.2566
ไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1-ครั้งที่1-พ.ศ.2566.pdf ขนาด 26,133.42 KB
ดาวน์โหลด
2
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566
ไฟล์: รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่-1-ครั้งที่-2-พ.ศ.2566.pdf ขนาด 17,089.31 KB
ดาวน์โหลด