ประกาศสภาเทศบาลตำบลพนมไพร

อัลบั้มภาพ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2566
ไฟล์: ประกาศสภาเทศบาลตำบลพนมไพร.pdf ขนาด 599.26 KB
ดาวน์โหลด
2
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2567
ไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร.pdf ขนาด 608.36 KB
ดาวน์โหลด