เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2565

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
ประกาศสภาเทศบาลตำบลพนมไพร เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1
ไฟล์: ประกาศสภาเรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่1-1-scaled.jpg ขนาด 482.26 KB
ดาวน์โหลด
2
เชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่1 พ.ศ.2565 (คณะผู้บริหาร)
ไฟล์: เชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1-ครั้งที่1-2565.pdf ขนาด 561.36 KB
ดาวน์โหลด
3
บันทึกเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 1พ.ศ. 2565 (พนักงานเทศบาล)
ไฟล์: บันทึกเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่1-2565-scaled.jpg ขนาด 431.27 KB
ดาวน์โหลด
4
เชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1 พ.ศ.2565 (สมาชิกสภาเทศบาล)
ไฟล์: เชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1-พ.ศ.2565-scaled.jpg ขนาด 427.42 KB
ดาวน์โหลด
5
เชิญเข้าร่วมประชุมสังเกตุการณ์สภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1 พ.ศ.2565 (ผู้นำภาคประชาชน )
ไฟล์: เชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1-พ.ศ.2565-1-scaled.jpg ขนาด 427.42 KB
ดาวน์โหลด
6
ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่1 พ.ศ.2565
ไฟล์: ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่-1-ครั้งที่1-พ.ศ.2565-scaled.jpg ขนาด 492.21 KB
ดาวน์โหลด
7
เชิญประชุมสภาสมัยที่1ครั้งที่2 พ.ศ.2565 (ผู้บริหาร)
ไฟล์: เชิญประชุมสภาสมัยที่1ครั้งที่2-2565-scaled.jpg ขนาด 487.63 KB
ดาวน์โหลด
8
เชิญประชุมสภาสมัยที่1ครั้งที่2 พ.ศ.2565 (สมาชิก)
ไฟล์: เชิญประชุมสภาสมัยที่1ครั้งที่2-พ.ศ.2565-1-scaled.jpg ขนาด 463.43 KB
ดาวน์โหลด
9
เชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่2 พ.ศ.2565 (พนักงาน)
ไฟล์: เชิญประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่-1-ครั้งที่2-พ.ศ.2565-1-scaled.jpg ขนาด 415.84 KB
ดาวน์โหลด
10
เชิญเข้าร่วมประชุมสังเกตุการณ์สภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่2 พ.ศ.2565 (ผู้นำภาคประชาชน )
ไฟล์: เชิญเข้าร่วมประชุมสังเกตุการณ์-สภาสมัยที่1ครั้งที่2-scaled.jpg ขนาด 437.06 KB
ดาวน์โหลด