ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 พ.ศ.2565

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
ประกาศอำเภอพนมไพร เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 พ.ศ.2565
ไฟล์: ประกาศอำเภอพนมไพร-เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญสมัยที่-1-พ.ศ.2565-scaled.jpg ขนาด 520.51 KB
ดาวน์โหลด
2
หนังสือส่งเชิญประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่1 พ.ศ.2565 (สมาชิกสภา)
ไฟล์: หนังสือส่งเชิญประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่1-ครั้งที่1-พ.ศ.2565-scaled.jpg ขนาด 547.24 KB
ดาวน์โหลด
3
หนังสือส่งเข้าร่วมสังเกตการณ์สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่1 (ผู้นำชุมชน ประชาชน)
ไฟล์: หนังสือส่งเข้าร่วมสังเกตการณ์สมัยวิสามัญสมัยที่1-ครั้งที่1-scaled.jpg ขนาด 522.65 KB
ดาวน์โหลด
4
เชิญประชุมสมัยวิสามัญสมัยวิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 1 (พนักงาน)
ไฟล์: เชิญประชุมสมัยวิสามัญสมัยวิสามัญสมัยที่1-1-scaled.jpg ขนาด 476.29 KB
ดาวน์โหลด
5
หนังสือส่งเชิญประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 1พ.ศ.2565 (ผู้บริหาร)
ไฟล์: หนังสือส่งเชิญประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่1-ครั้งที่-1พ.ศ.2565-scaled.jpg ขนาด 569.56 KB
ดาวน์โหลด
6
ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่1 พ.ศ.2565
ไฟล์: ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1-ครั้งที่1-พ.ศ.2565.pdf ขนาด 1,060.16 KB
ดาวน์โหลด
7
หนังสืออนุญาติให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2565
ไฟล์: หนังสืออนุญาติให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-พ.ศ.2565-scaled.jpg ขนาด 658.91 KB
ดาวน์โหลด