ระเบียบสภาเทศบาลตำบลพนมไพรว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลพนมไพรว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566
ไฟล์: ระเบียบ.pdf ขนาด 4,125.96 KB
ดาวน์โหลด