ข้อมูลการติดต่อ

การติดต่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร ถนนสายพนมไพร –หนองฮี   หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์  45140 โทร/โทรสาร  043-591221/043-590039  e-mail : pnpmumi@hotmail.com   

ข่าวสารล่าสุด