ข้อมูลการติดต่อ

การติดต่อหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร

ถนนสายพนมไพร –หนองฮี   หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์  45140

โทร/โทรสาร  043-591221/043-590039 

e-mail : pnpmumi@hotmail.com 

 

 

 

ข่าวสารล่าสุด