ติดต่อเทศบาล

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร ถนนสายพนมไพร –หนองฮี หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140
หมายเลขโทรศัพท์ : โทร: 043 591 221, โทรสาร: 043 590 039
อีเมล์ : pnpmumi@hotmail.com

แบบฟอร์มติดต่อเรา

    แผนที่