คำถามที่พบบ่อย

ถามตอบ (FAQ)

1.วันเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

สามารถติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ได้ที่เว็บไซต์

http://registra.bpi.ac.th/he/applicant/index.php


2.หลักสูตรที่เปิดรับสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี มีหลักสูตรอะไรบ้าง

สามารถติดตามข้อมูลการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ได้ที่เว็บไซต์

http://registra.bpi.ac.th/he/applicant/index.php


ข่าวเด่น

การกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเทศบาลตำบลพนมไพร (External Integrity and Transparency Assessment(EIT))

การกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเทศบาลตำบลพนมไพร (External Integrity and Transparency Assessment(EIT))

สำนักปลัดเทศบาลตำบลพนมไพรลงพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกรอกแบบประเม...

ข่าวสารล่าสุด