กองคลัง

 • นางยุพา บุญทศ
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • ว่าง
   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
   • นางอรุณรัตน์ บุญพรหมมา
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
    • ว่าง
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
   • นายกิตติกรณ์ คำสวาสดิ์
    เจ้าพนักงานพัสดุ
    • นางสุภี แสงสุรินทร์
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   • จ่าสิบเอกสกลเดช ลาพานิช
    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    • นายอภิชาต กุลภา
     จัดเก็บรายได้
     • นายสำราญ สัตนันท์
      พนักงานเก็บเงิน
    • นายสมพร สัตตนันท์
     คนงาน
     • ว่าง
      คนงาน

ข่าวสารล่าสุด