กองช่าง

 • นายสถิต วงษาซ้าย
  ผู้อำนวยการกองช่าง
  • ว่าง
   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
   • นายสายันต์ วงษ์วิพัฒน์
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    • ว่าง
     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   • นายวรวุธ ทิพย์โพธิ์
    นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
    • นายพูลชัย ศรีชาเนตร
     ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง
     • นายวัชระ ไตรยะสุทธิ์
      ช่างไฟฟ้า
    • นายฐปนรรฆ์ ต้นขัวญ
     พนักงานขับรถยนต์
     • นายเกรียงศักดิ์ วิลัยสัย
      ช่างไฟฟ้า
   • นายสิรวิชญ์ บุญเฉลียว
    นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
    • ว่าที่ร้อยตรีนัฐพงษ์ ธงศรี
     ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ข่าวสารล่าสุด