หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566

26 มิถุนายน 2023

เทศบาลตำบลพนมไพร ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อรวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติดอย...

เทศบาลตำบลพนมไพร ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลพนมไพร ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

12 เมษายน 2023

เทศบาลตำบลพนมไพร จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 12 – 13 เมษายน 2566 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และบริเวณวัดกลางอุดมเวทย์ รายละเอียดตามกำหนดการจัดงานประเพณีส...

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566  ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน  2566

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2566

12 เมษายน 2023

https://www.pnpmuni.go.th/wp-content/uploads/2023/04/28e2cf21-f537-4e99-bebe-1adb978a281e-1.mp4 อำเภอพนมไพร ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่ว...