หมวดหมู่ : ภาพกิจกรรม

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 2565

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 2565

18 เมษายน 2022

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 12 – 13  เมษายน 2565  ณ ศาลหลักเมือง และ วัดกลางอุดมเวทย์  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด...

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

28 มีนาคม 2022

วันที่  28 มีนาคม 2565   นายทินกรพันธโคตร  นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร  พร้อมคณะ  ประกอบด้วย  นางมารศรี  คันธา รองนายกเทศมนตรี    นายคำหล้า  สีหะบุตร  ปลัดเทศบาล   และนายศรายุทธิ์   อิทธิภักดิ์  รองประธานส...

งานป้องกันฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังจากพายุพัดถล่ม

งานป้องกันฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังจากพายุพัดถล่ม

27 มีนาคม 2022

⇒เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565   พายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพนมไพร       นายทินกร   พันธโคตร  นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร  พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร กลุ่มรักเมืองแสน  และเจ้าหน้าที...

จัดตั้งศูนย์ CI วรุณี เพื่อรองรับผู้ป่วยของอำเภอพนมไพร

จัดตั้งศูนย์ CI วรุณี เพื่อรองรับผู้ป่วยของอำเภอพนมไพร

18 มีนาคม 2022

11.30 น. นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร พร้อมด้วยทีมงานเทศบาลตำบลพนมไพร จัดเตรียมสถานที่ ณ ศูนย์ CI วรุณี เพื่อรองรับผู้ป่วย สามารถรองรับได้ 40 เตียง...

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(Internal integrity and Transparency Assessment:EIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(Internal integrity and Transparency Assessment:EIT)

17 มีนาคม 2022

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565  เวลา 09.00  นาฬิกา  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร     เทศบาลตำบลพนมไพร  ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก(Internal integrity and Transparency Assessment:EIT) เข้าร่วมประ...

ปั้มน้ำมัน ปตท.เมืองแสนปิโตรเลียม สนับสนุน อาหารว่างและขนมปัง เพื่อสนับสนุนในการดูแล ณ ศูนย์พักคอย CI

ปั้มน้ำมัน ปตท.เมืองแสนปิโตรเลียม สนับสนุน อาหารว่างและขนมปัง เพื่อสนับสนุนในการดูแล ณ ศูนย์พักคอย CI

15 มีนาคม 2022

ขอขอบคุณ ปั้มน้ำมัน ปตท.เมืองแสนปิโตรเลียม โดย นายชัยวุฒิ เอี่ยมรัศมีกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร (ตัวแทนมอบ) สนับสนุน อาหารว่างและขนมปัง แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เพื่อสนับสนุนในการดูแล...

ว่าที่ ร.ต.หญิงจิตปฏิมา วงษ์ถม สนับสนุนกระดาษชำระ ยาและน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย

ว่าที่ ร.ต.หญิงจิตปฏิมา วงษ์ถม สนับสนุนกระดาษชำระ ยาและน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย

1 มีนาคม 2022

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิตปฏิมา วงษ์ถม สนับสนุนกระดาษชำระ ยาและน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เพื่อสนับสนุนในการดูแล ณ ศูนย์พักคอย CI หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลพนมไพร ————————————————————————- ภาพ : ทีมประชา...

คุณฉัตรชฎา พันธโคตร สนับสนุนกาแฟแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

คุณฉัตรชฎา พันธโคตร สนับสนุนกาแฟแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

1 มีนาคม 2022

คุณฉัตรชฎา พันธโคตร สนับสนุนกาแฟแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เพื่อสนับสนุนในการดูแล ณ ศูนย์พักคอย CI หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลพนมไพร ————————————————————————- ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพนมไพร #พนมไ...

คุณมารศรี คันธา รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร สนับสนุนไข่แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

คุณมารศรี คันธา รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร สนับสนุนไข่แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

1 มีนาคม 2022

คุณมารศรี คันธา รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร สนับสนุนไข่แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เพื่อสนับสนุนในการดูแล ณ ศูนย์พักคอย CI หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลพนมไพร ————————————————————————- ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์ เทศ...

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

896
วันนี้
5,781
เดือนนี้
85,955
ปีนี้

สายตรงผู้บริหาร

side-banner

ข่าวสารล่าสุด