กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดกลางอุดมเวทย์