ประเพณีลอยกระทงอำเภอพนมไพร ประจำปี 2565

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%93%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%87-2565348

ประเพณีลอยกระทงอำเภอพนมไพร  ประจำปี 2565  จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565  ณ หน้าหอประชุมอำเภอพนมไพร และ สวนสาธารณสระขี้ลิง