ปั้มน้ำมัน ปตท.เมืองแสนปิโตรเลียม สนับสนุน อาหารว่างและขนมปัง เพื่อสนับสนุนในการดูแล ณ ศูนย์พักคอย CI

275860571_444674304078219_7411632274677204415_n
ขอขอบคุณ
ปั้มน้ำมัน ปตท.เมืองแสนปิโตรเลียม
โดย นายชัยวุฒิ เอี่ยมรัศมีกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร (ตัวแทนมอบ)
สนับสนุน อาหารว่างและขนมปัง แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
เพื่อสนับสนุนในการดูแล ณ ศูนย์พักคอย CI
หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลพนมไพร
————————————————————————-
ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพนมไพร