รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย

ประกาศงบรายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลพนมไพร

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
ประกาศงบรายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปี 2564
ไฟล์: ประกาศงบรายรับรายจ่าย-เทศบาล.pdf ขนาด 861.45 KB
ดาวน์โหลด
2
รายงานรายรับรายจ่าย ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์: 006-scaled.jpg ขนาด 445.14 KB
ดาวน์โหลด
3
รายงานรายรับรายจ่าย ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์: 007-scaled.jpg ขนาด 449.22 KB
ดาวน์โหลด
4
รายงานรายรับรายจ่าย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์: 008-scaled.jpg ขนาด 440.08 KB
ดาวน์โหลด
5
ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์: ประกาศรายรับ-จ่าย-ประจำปีงบประมาณ-2565.pdf ขนาด 240.74 KB
ดาวน์โหลด