หมวดหมู่ : วีดีโอ

วันสงกรานต์ 13  เมษายน 2566

วันสงกรานต์ 13 เมษายน 2566

2 พฤษภาคม 2023

https://www.pnpmuni.go.th/wp-content/uploads/2023/05/64577c42-d796-4909-97e8-61b94881aefc.mp4 https://www.pnpmuni.go.th/wp-content/uploads/2023/05/bd1e6134-7a57-443e-aa6c-252420958099.mp4 https://www

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566  ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน  2566

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2566

12 เมษายน 2023

https://www.pnpmuni.go.th/wp-content/uploads/2023/04/28e2cf21-f537-4e99-bebe-1adb978a281e-1.mp4 อำเภอพนมไพร ร่วมกับเทศบาลตำบลพนมไพร และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วน...

เหตุการพายุฤดูร้อน บริเวณศูนย์ CI วารุณี

เหตุการพายุฤดูร้อน บริเวณศูนย์ CI วารุณี

29 เมษายน 2022

https://www.pnpmuni.go.th/wp-content/uploads/2022/04/d7718607-6b50-4517-9dd0-fff4e93cb862.mp4

ปฏิบัติการ ตัด เก็บ ขน ทิ้ง  มดงานเทศบาลตำบลพนมไพร

ปฏิบัติการ ตัด เก็บ ขน ทิ้ง มดงานเทศบาลตำบลพนมไพร

27 มีนาคม 2022

27 มีนาคม 2565  หลังพายุฤดูร้อนพัดถล่ม  มดงานเทศบาลตำบลพนมไพร ออกปฏิบัติงานทันที https://www.pnpmuni.go.th/wp-content/uploads/2022/03/2d93713b-9374-48e7-916e-5303714097ee-1.mp4  ...