การลดพลังงาน

การลดพลังงานเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ไฟล์: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf ขนาด 106.52 KB
ดาวน์โหลด
2
รายงานผลการลดพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไฟล์: รายงานผล-64.pdf ขนาด 2,246.30 KB
ดาวน์โหลด
3
ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไฟล์: ประกาศการลดพลังงาน-64.pdf ขนาด 2,124.74 KB
ดาวน์โหลด