เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่รายการไฟล์แนบ
1
หน้าปก
ไฟล์: 1.หน้าปก.pdf ขนาด 78.47 KB
ดาวน์โหลด
2
ประกาศใช้
ไฟล์: ประกาศใช้.pdf ขนาด 542.00 KB
ดาวน์โหลด
3
ส่วนที่1
ไฟล์: ส่วนที่1.pdf ขนาด 64.22 KB
ดาวน์โหลด
4
คำแถลงงบ
ไฟล์: คำแถลงงบ.pdf ขนาด 10,951.11 KB
ดาวน์โหลด
5
รายงานประมาณการรายจ่าย
ไฟล์: รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf ขนาด 418.17 KB
ดาวน์โหลด
6
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ไฟล์: รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf ขนาด 426.53 KB
ดาวน์โหลด

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

230
วันนี้
18,486
เดือนนี้
63,278
ปีนี้

สายตรงผู้บริหาร

side-banner

ข่าวสารล่าสุด