แนวปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลพนมไพร

เทศบาลตำบลพนมไพรได้จัดทำแนวปฏิบัติ  Do’s & Don’ts  สำหรับข้าราชการ   ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ  เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนจริยธรรม ภายในองค์กร

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3

คำสั่งแต่งตั้ง

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

142
วันนี้
3,778
เดือนนี้
132,535
ปีนี้

สายตรงผู้บริหาร

side-banner

ข่าวสารล่าสุด