กองการศึกษา

 • นางพรสวรรค์ โชคเหมา
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • นางลักษณ์คณา กุดเป่ง
   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
   • นางสาวนิตยา ศรีคำพันธ์
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
    • นางปลี ขันแข็ง
     คนงาน