ป้ายกำกับ: พนมไพรเข้มแข็ง

จัดตั้งศูนย์ CI วรุณี เพื่อรองรับผู้ป่วยของอำเภอพนมไพร

จัดตั้งศูนย์ CI วรุณี เพื่อรองรับผู้ป่วยของอำเภอพนมไพร

18 มีนาคม 2022

11.30 น. นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร พร้อมด้วยทีมงานเทศบาลตำบลพนมไพร จัดเตรียมสถานที่ ณ ศูนย์ CI วรุณี เพื่อรองรับผู้ป่วย สามารถรองรับได้ 40 เตียง...

ปั้มน้ำมัน ปตท.เมืองแสนปิโตรเลียม สนับสนุน อาหารว่างและขนมปัง เพื่อสนับสนุนในการดูแล ณ ศูนย์พักคอย CI

ปั้มน้ำมัน ปตท.เมืองแสนปิโตรเลียม สนับสนุน อาหารว่างและขนมปัง เพื่อสนับสนุนในการดูแล ณ ศูนย์พักคอย CI

15 มีนาคม 2022

ขอขอบคุณ ปั้มน้ำมัน ปตท.เมืองแสนปิโตรเลียม โดย นายชัยวุฒิ เอี่ยมรัศมีกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมไพร (ตัวแทนมอบ) สนับสนุน อาหารว่างและขนมปัง แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เพื่อสนับสนุนในการดูแล...

ว่าที่ ร.ต.หญิงจิตปฏิมา วงษ์ถม สนับสนุนกระดาษชำระ ยาและน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย

ว่าที่ ร.ต.หญิงจิตปฏิมา วงษ์ถม สนับสนุนกระดาษชำระ ยาและน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย

1 มีนาคม 2022

ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิตปฏิมา วงษ์ถม สนับสนุนกระดาษชำระ ยาและน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เพื่อสนับสนุนในการดูแล ณ ศูนย์พักคอย CI หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลพนมไพร ————————————————————————- ภาพ : ทีมประชา...

คุณฉัตรชฎา พันธโคตร สนับสนุนกาแฟแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

คุณฉัตรชฎา พันธโคตร สนับสนุนกาแฟแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

1 มีนาคม 2022

คุณฉัตรชฎา พันธโคตร สนับสนุนกาแฟแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เพื่อสนับสนุนในการดูแล ณ ศูนย์พักคอย CI หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลพนมไพร ————————————————————————- ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลพนมไพร #พนมไ...

คุณมารศรี คันธา รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร สนับสนุนไข่แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

คุณมารศรี คันธา รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร สนับสนุนไข่แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

1 มีนาคม 2022

คุณมารศรี คันธา รองนายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร สนับสนุนไข่แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เพื่อสนับสนุนในการดูแล ณ ศูนย์พักคอย CI หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลพนมไพร ————————————————————————- ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์ เทศ...

เชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลพนมไพร มารับบริการนอกสถานที่จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ

เชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลพนมไพร มารับบริการนอกสถานที่จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ

20 มกราคม 2022

เชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลพนมไพร มารับบริการนอกสถานที่จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ ในโครงการ “มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ” ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น.ณ ที่ว่ากา...