หมวดหมู่ : ไม่มีหมวดหมู่

การกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเทศบาลตำบลพนมไพร (External Integrity and Transparency Assessment(EIT))

การกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเทศบาลตำบลพนมไพร (External Integrity and Transparency Assessment(EIT))

14 มีนาคม 2023

สำนักปลัดเทศบาลตำบลพนมไพรลงพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกรอกแบบประเมินหรือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transpare...

คู่มือสำหรับประชาชนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

คู่มือสำหรับประชาชนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

14 มีนาคม 2023

ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบบำรุงท้องที่ ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้อก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุค...

แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

8 มีนาคม 2023

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพนมไพร ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร จำนวน 6 ชุมชน ตามแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำน...

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

3 กุมภาพันธ์ 2023

การติดต่อหน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร ถนนสายพนมไพร –หนองฮี   หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์  45140 โทร/โทรสาร  043-591221/043-590039  e-mail : pnpmumi@hotmail.co...

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

142
วันนี้
18,398
เดือนนี้
63,190
ปีนี้

สายตรงผู้บริหาร

side-banner

ข่าวสารล่าสุด