แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 2

 

เทศบาลตำบลพนมไพร ขอขอบคุณผู้แทนภาคประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน และตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนมไพร คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพนมไพร ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชาสังคม ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูล และเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

img_20220401_0005
img_20220401_0004

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

864
วันนี้
21,794
เดือนนี้
66,586
ปีนี้

สายตรงผู้บริหาร

side-banner

ข่าวสารล่าสุด