สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

277079242_3240654906179124_2449916598231306438_n

สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565