โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 เมษายน 65  นายสุเทพ  พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร  เป็นประธานเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน   โดยมี นายทินกร  พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 65 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565

185221