แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพนมไพร ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมไพร จำนวน 6 ชุมชน ตามแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 วัน

463146

อัลบั้มภาพ