วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 วันงดสูบบุหรี่โลก

%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 วันงดสูบบุหรี่โลก
โดยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 คือ
“บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ