เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

การดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: การดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลพนมไพร โดยในการประชุมวาระที่ 3 ได้นำเอาประเด็นที่ได้ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อมุ่งเน้นให้ทั้งผู้บริหาร และบุคลากร ของเทศบาลตำบลพนมไพร ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลพนมไพร ประจำปีงบประมาณ 2566

​ในการนี้ นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพรระบุว่า การประชุมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลพนมไพร ปลอดความเสี่ยงการทุจริต และมีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นและให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565   View : 367