เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566   18 เม.ย. 2567 107
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ปีงบประมาณ 2566   18 เม.ย. 2567 101
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566   18 เม.ย. 2567 65
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   18 เม.ย. 2567 54
คำสั่งเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน   24 มี.ค. 2566 160
มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566   3 ม.ค. 2566 167