เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 12

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2567-2569)   1 ก.ย. 2566 120
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)   8 มี.ค. 2566 99
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2   20 เม.ย. 2565 108