เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี


ออนไลน์ : 3

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี วันที่ โหลด
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566   20 มี.ค. 2566 102
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568   20 มี.ค. 2566 102