เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 2

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   16 ธ.ค. 2565 289
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566   1 ต.ค. 2565 309