เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว : เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว วันที่ ผู้ชม
วัดกลางอุดมเวทย์

  ประวัติความเป็นมาวัดกลางอุดมเวทย์ วัดกลางอุดมเวทย์เป็นวัด  ที่มีความเป็นมาเก่าแก่มาก.....

26 ก.พ. 2565 645