เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร
เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
เปิดไฟล์
โพสโดย : สกลเดช ลาพานิช   วันที่ : 15 มกราคม 2567   View : 180
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีภาษีป้าย และการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  (ดู 190)
ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  (ดู 191)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  (ดู 264)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไชค์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566  (ดู 245)
ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ดู 129)
ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 66 รายการ  (ดู 132)
ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567   (ดู 180)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :