เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ เทศบาลตำบล
พนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดการสอบ 
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
   
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
   ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.       
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
    
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมไพร
ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด
เปิดไฟล์
โพสโดย : อรอนงค์ เฮ้าประมงค์   วันที่ : 30 มกราคม 2567   View : 338
ข่าวรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (ดู 404)
ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  (ดู 433)
ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 418)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 498)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (ดู 338)
ประกาศเทศบาลตำบลพนมไพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (ดู 333)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (ดู 215)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :