เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล : เทศบาลตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล วันที่ ผู้ชม
ลายผ้าหมี่ลายบั้งไฟเอ้

การพัฒนาลายผ้าทอมือนั้น มีที่มาลายมาจากลายบั้งไฟโบราณอีสาน และการคิดค้นลายขึ้นใหม่แต่ยังคงกลิ่.....

26 ก.พ. 2565 646