เทศบาลตำบลพนมไพร

Subdistrict Municipality Pnpmuni

ติดต่อ


ออนไลน์ : 5

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลพนมไพร
ถนนสายพนมไพร –หนองฮี   หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์  45140

เว็ปไซต์ : www.pnpmuni.go.th

โทรศัพท์  043-591221

โทรสาร 043-590039


 

E-Mail :  [email protected]

Facebook : www.facebook.com
 
View : 2950